naar Voorpagina

Voorpagina

Lekkerinjevel-voeljewel.nl

"Op allerlei manieren kun je beter in je vel komen en daarbij kun je jezelf helpen. Hoe dat werkt, en hoe ik je daarbij kan begeleiden kun je hier zien en lezen. Het werkt allemaal met behulp van je eigen zintuigen. De links wijzen naar mijn 'rechterhanden', met specifieke specialiteiten."

 

Geïnteresseerden kunnen zich gratis abonneren op (on)regelmatig verschijnende Aviertjes die je op gezonde, creatieve en ontspannende ideeën kunnen brengen. Deze 'Stukjes Passie' zijn de opvolger van 25 'Stukjes beter' en 100 'Stukjes NLP'. Ze staan links en rechts op deze website. Via het reactieformulier kun je dat gratis abonnement krijgen." Hans Hansson

 

 

 

Persoonlijke Coaching

Steun met tekst en taal

 

Gereedschappen

Contact, prijs, ervaringen

senioren*, angsten,

presenteren leren*

 

tijdslijnen

prijzen

nare herinneringen of

communicatie coaching

 

levenstheater*

ervaringen

gewoontes, straatvrees*

diepe ontspanning

 

logische niveau's

vragen en reageren

nachtmerries

 

 

Enneagram

Links

presentatietraining

 

 

 

 

passie-ontwikkeling

 

 

enz.

 

 

 

 

 

*kan ook op locatie

(in de Benelux)

Onderwerpen per item, overzicht:

Klik op de kop van de gewenste kolom en je komt op de pagina die je verder wijst. Zo niet: bel of mail me*.

 

Wie zwemt zonder richting verzuipt - met een doel in je hoofd blijft dat boven water

 

 

Je eerste activiteit in het leven is ademhalen; bij je afscheid scheid je daarmee uit

 

 

Met je ogen kun je kijken,

 

met je oren horen,

 

met je lijf leer je tasten

 

met je neus ruik je

 

en met mond en tong proef je de smaak:

 

 

Het zijn juist déze zintuigen die je bewuste geest helpen: om met je onbewuste mogelijkheden te communiceren.hh

De kracht van je geest benutten

 

Je hersens als bron van mogelijkheden

 

"Je hebt vandaag nog niet gedacht aan de eerste klas van je lagere school" begin ik vaak een uitleg. Iedereen heeft dan wel meteen een herinnering! En die loopt altijd via een zintuig: je hoort het geroezemoes, zag de leerkracht weer voor je, je rook de ruimte of voelde de onwennige stoeltjes. Die herinnering zit er nog steeds. En zo heb je in je leven heel veel herinneringen opgeslagen: met ieder een eigen kracht. Wat je allemaal met je oude krachten kunt doen, of hoe je nieuwe opdoet leer je in een goede coaching.

 

Wie blij is met z'n werk, met z'n leefwijze en met de rest van z'n leven heeft waarschijnlijk z'n passie gevonden. Anderen, zoekers, vinden in dit boek ideeën en tips hoe ze dat zouden kunnen aanpakken. Over die passie als kracht word ik zelf steeds enthousiaster, ga er zelfs een boek over schrijven.

 

Omdat in veel breinen ook nare herinneringen liggen opgeslagen kunnen we de kracht daarvan verminderen en ten goede ombuigen. Dat werkt goed met simpele technieken in een prettige sfeer. Wat je leuk kreeg aaangereikt op school, bleef toch ook het langste hangen? Denk aan die leuke docent die zo mooi kon vertellen!

 

 

 

Je passie vinden

 

Kwam jij ooit meteen op je juiste werkplek terecht? Krijg je wat je verdient en verdien je wat je krijgt? Na mijn middelbare school volgde ik een half jaar een richting waarvan vooral mijn vader de voordelen zag - voor 'later'. Later diende zich een leerzame baan aan - waar ik helaas weg moest.

 

Pas rond m'n 50ste ontdekte ik de lol van het werken met 'taalkundige breinstimulatie' én van het schrijven daarover. Hoe meer ik dat met enthousiasme ging doen, hoe preciezer ik mijn doel benaderde, des te dichter kwam ik bij mijn "passie": enthousiast zo beeldend mogelijk vertellen - en positief prikkelen.

 

Daartoe bundel ik momenteel ideetjes, tips, invalshoeken en interviews om daarvan een boek te maken, waarmee anderen weer verder kunnen.

 

 

Angsten wegwerken

 

Nachtmerries, achterliggende angsten of sterke fobieën zijn elementen van het menselijke leven en vooral lijden, waaraan we een heleboel kunnen doen. Bekijk maar eens de ervaring van die jongen die van zijn snelwegangst afkwam of bedenk zelf hoe blij je zou zijn als een nare gebeurtenis niet meer zo zwaar zou drukken. Angsten noem ik (zelf)beperkingen van de geest; het verrijken daarvan is veel mooier.

 

Bij die ervaringen staan meer richtingen waar deze benaderingen werken.

 

 

De boer op

 

Vanuit de Achterhoek ga ik ook naar mensen met straatvrees of cliënten die wegens andere belemmeringen niet naar mij kunnen komen. Het combineren van mogelijkheden, interviewwerk, vakantiebestemmingen enzovoort houdt de kosten binnen de perken.

 

 

 

 

 

Stukje NLP 100

Wijsheid, Kracht, Schoonheid

De Kracht van de geest

 

Dit jubileum-'Stukje NLP' kijkt even terug om met de verworven wijsheid weer verder vooruit te kijken - terwijl ik sta, leef, denk en geniet in het Hier en Nu. Sinds het eerste 'Stukje NLP' van 15 augustus 2011 gaat het steeds om de kunst, technieken en kennis waarmee het bewust denkende deel van de geest de opgeslagen verworven of meegekregen krachten uit het onbewuste hersendeel kan benutten. Die wijsheid geeft je de kracht om schoonheid te zien en genieten. Verklein, ontkleur en vervaag vervelend verleden en vergroot waardevol moois, zoals nieuw inzicht.

 

 

 

... eigen en hogere krachten werken wissel...

Oordeel remt

Een nieuw contact is als een nieuw plaatsje dat op je vakantiepad opdoemt. Wie daar open in gaat ontdekt meer dan wie met vooropgestelde meningen nieuwe impulsen buitensluit. Vaak ben je al bij voorbaat bang voor een bepaalde (al dan niet oude) angst. "Nobody knows the trouble I see, Lord": zo'n 'trouble' hou je in je eigen gedachten en die gaat daar een eigen leven leiden.

Onderliggende angst wegwerken kan bijvoorbeeld met de 'Fast Fobia Cure' (de "zwart-wit terug-spoeltechniek"). Die techniek vormt inmiddels net als EMDR een integraal onderdeel van het protocol dat de FDA hanteert bij PTSS-slachtoffers, zoals 9-11-hulpverleners.

 

Be-Denkkracht

Test je eigen verbeeldingskracht (o.a. ook nodig om je doelen te stellen). 1. Laat iemand je gestrekte arm trachten te buigen en probeer zelf om die zo stijf mogelijk te houden. Kom even op adem en doe het opnieuw. 2. Laat nu door je arm een stroom energie snel bewegen, als water door een brand-weerslang, terwijl je verder voor het strak houden geen fysiek geweld gebruikt, maar alleen ont-spannen die energie laat snelstromen... Voel het effect! (Een lege brandweerslang laat zich makkelijk oprollen en buigen; met snel erdoorheen stromend water is hij als taai staal.)

Zo verklein je ook hoofdpijn met denkkracht. Ga rustig zitten en haal een paar keer diep adem. Bedenk wat voor vorm en kleur die pijn heeft, bijvoorbeeld een rode bol met scherpe punten. Verklein dat beeld; vervaag langzaam de kleur en je voelt de pijn verdwijnen. Zelf visualiseer ik een gouden zeefje waarmee ik de pijn mijn kop uit schep. Anthony Robbins schiet die bol naar de zon, laat hem ontploffen en als genezende energie terugkeren ("Je ongekende vermogens", p. 115). Mij hielp deze techniek ook eens toen ik door te veel kool eten 's nachts buikpijn kreeg.

 

Passie als doel

De komende 'Stukjes beter' maak ik breder dan die 100 'Stukjes NLP' en met meer accent op 'passie'. Velen vinden hun fort vaak (te) laat in het leven. Wie weet wat voor tips we elkaar kunnen geven.

Tijdens een concert in Delden naar een Engels koor luisterend raakte ik in trance door de mooie muziek, het kijken naar kerk en zangers, de nasmaak van een heerlijk diner en het voelen van goed beklede banken. Mijmerde na over een kort gesprekje vooraf toen een buurman de mooie zin zei: 'Elk stroompje zoekt zijn eigen weg'. Relativerend herdoordacht ik wat ik me al als jongetje realiseerde: als je vooruit loopt duw je de aarde wat naar achteren.

 

 

 

 

NLP staat voor neuro-linguïstisch programmeren: de hersencellen (neuronen) met taal (linguïstisch) andere routes laten volgen (programmeren). Wie altijd hetzelfde paadje over het grasveld naar het schuurtje achter in de tuin beloopt, graaft dat paadje vanzelf steeds dieper in. Met NLP halen we er samen de hark door en wijzen andere weggetjes.

 

Inlichtingen: *Hans Hansson, 0(031)650 235 432, 0(031)573 454 283 hans.hansson@pr-tekst.nl